Geduld...

Al weken worstel ik met een zogenaamde “writer’s block”. De nieuwe lessenreeksen starten in september – volgende maand dus – en dat zou ik toch eens aan de wereld moeten laten weten. Natuurlijk kan ik het droogweg aankondigen. Lessen starten op 11 en 12 september, om zo en zo laat en daar en daar. Voila. Klaar. Maar zo zit ik dan ook weer niet in elkaar. Degenen die mij kennen, weten dat ondertussen.

Dus ja. Een tekstje schrijven. Wachten op inspiratie. Die niet komt. Dus nog maar een beetje geduld opbrengen. Zucht.

Geduld is  – volgens Wikipedia – “het vermogen om moeilijke omstandigheden met kalmte te verduren. Geduld kan zich onder meer uiten door een bedaarde volharding bij vertraging; tolerantie voor provocatie zonder te reageren in minachting of woede; of verdraagzaamheid bij langdurige moeilijkheden.” Van Dale leert ons dat geduld “het vermogen is om rustig af te wachten”.

Mja…

Nog ergens anders lees ik dat ongeduld een gewoonte is, en geduld is dat ook. In tegenstelling tot wat we denken, nl dat je geduld hebt of niet, gaat het eerder om een beslissing die je neemt, of niet. Als de dingen niet gaan zoals we willen, dan wordt het oudste deel van ons brein aangesproken. Dat “reptielenbrein” reageert instinctief en zonder nuances. Je wil tijdig op je afspraak zijn, plots sta je in de file, BAM: je oer-brein neemt het over en lap!  Je briest en trappelt van ongeduld, je explodeert! Door ongeduldig en boos te worden, ben je de connectie met jezelf even kwijt. Door vóór de explosie bewust contact met jezelf te maken, en zo te beseffen dat je stress en spanning in je lichaam opbouwt, kan je de primaire, instinctieve reactie van je brein buiten spel zetten. Je kan beslissen om geduldig te blijven, te aanvaarden dat je even zal moeten aanschuiven op de Antwerpse Ring.

Dat klinkt eenvoudig maar het blijft een uitdaging want het reptielenbrein is uitermate snel en moeilijk te overrulen. En hoewel we geneigd zijn te denken dat ongeduld, woede, agressie de laatste jaren meer en meer opduiken, is dat zeker niet het geval.
In de Tao Te Ching van Lao Tzu, het boekje dat al jaren mijn persoonlijke reisgids door dit leven is, lees ik dat geduld een van de 3 kostbare schatten is. Naast geduld staan ook eenvoud en mededogen in de trofee kast.

Ik heb (je) slechts 3 dingen aan te leren: eenvoud, geduld, mededogen. Ze zijn je grootste rijkdom. Door eenvoud in daden en in denken, keer je terug naar de bron van het bestaan. Door geduld met zowel vriend als vijand, ben je in harmonie met de dingen zoals ze zijn. Door mededogen voor jezelf, verzoen je alle wezens in de wereld.

Eigen vertaling van tekst 67 uit ‘Tao Te Ching’ in een vertaling door Stephen Mitchell: I have just three things to teach: Simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures. Simple in actions and in thoughts, You return to the source of being. Patient with both friends and enemies, You accord with the way things are. Compassionate towards yourself, You reconcile all beings in the world.

Lao Tzu schreef de Tao te Ching eeuwen geleden (men denkt in 400 vC) maar telkens als ik een van de 81 teksten lees,  vind ik het verrassend hoe actueel die oude wijsheden nog steeds zijn. Alsof we na eeuwen bijschaven van onze beschaving, nog steeds niet veel verder zijn gekomen.

Eenvoud. Geduld. Mededogen. Met alles wat om ons heen gebeurt, kunnen we allemaal wel een beetje van deze 3 kostbaarheden gebruiken. We hoeven het niet nog ingewikkelder te maken door onze eigen emoties er bij op te scheppen. Een beetje geduld en mededogen maakt alles zachter. Zo kunnen we met een rustiger blik naar onze wereld kijken.

Makkelijk is dat natuurlijk niet. We worden zo opgeslorpt door onze eigen verhalen. En de wereld om ons heen geeft ons meer dan voldoende stof voor verhitte discussies. Nochtans is regelmatig even bewust rust nemen, ruimte geven aan onze adem, ons gespannen lichaam ontspannen, al die opgebouwde spanning laten wegvloeien zodat er weer ruimte is voor eenvoud, geduld en mededogen, een efficiënt medicijn.

Is het een gek idee om je uit te nodigen om het zelf te komen proberen? Op 11 en 12 september kan dat – gratis en vrijblijvend – tijdens de proefles Wei wu wei Qigong.

  • Maandag 11 september, van 19u30 tot 21u00 in de GBS De Kiekeboes, Kerkstraat te Zoersel
  • Dinsdag 12 september, van 9u30 tot 11u00 in het yogazaaltje op de 2e verdieping van het gemeentehuis, Handelslei 167 te Sint-Antonius

Meer info over de lessenreeksen vind je op deze pagina

Wil je zeker zijn van een plekje, meld je dan aan:

Geboeid door de eenvoudige wijsheden van de Tao te Ching? Klik dan hier voor een TED-talk over de lessen van water. Misschien kan je zo weer geduld en mededogen voelen voor de regen die al wekenlang uit de hemel blijft vallen …

Meer weten over ons brein? Klik hier of hier

En over geduld lees je hier meer.