Sound & silence

Geluid bestaat uit trillingen. Eigenlijk bestaat alles uit trilling. Het is allemaal begonnen met de oerknal en sinds die tijd vibreert het hele universum, including us! We zijn er ons niet van bewust maar ook wij bestaan uit vibraties. Al onze organen en stelsels hebben een eigen frequentie, een eigen trilling. Alles wat harmonieus met deze frequentie meetrilt, ervaren we als ontspannend. Maar ook het omgekeerde telt. Alles wat als niet harmonieus ervaren wordt, vreet aan ons welvoelen. 
Muziek is een prachtig en krachtig antigif voor al het lawaai dat ons omringt, vooral muziek met de juiste intenties en de juiste trilling, of dat nu Mozart of Bach is, jazz of rock, Abba of Metallica. Of denk aan het slaapliedje dat met zachte stem gezongen wordt om een onrustige baby rustig te laten worden. Het monotone ritme van de golven van de zee, het ruisen van de wind en het gefluit van vogeltjes zijn geluiden die al eeuwen ons brein signalen geven om te ontspannen. 
Zo kan ook een sound healing rust en kalmte brengen in een hoofd dat even geen rust kan vinden. Bij een sound healing worden allerlei klankinstrumenten gebruikt. Het gaat daarbij niet om het brengen van een melodieus lied maar om een vibratie te veroorzaken die ons naar rust en kalmte voert. 
Laat je beroeren door de klanken van klankschalen,  sjamanentroms, stem en zo veel meer … Ervaar hoe klanken je innerlijke rust geven, je meenemen op een wonderlijke reis. Voel hoe je ontspant en tot jezelf komt.