Inspiratie

22-23/04/2024 – Earth day!

Ziet de aarde zichzelf pas als compleet als het overal zomer is? Als alle oceanen rustig kabbelen en het nergens meer regent? Is de aarde pas werkelijk verlicht als het op alle continenten gelijktijdig dag is?

Of weet de aarde dat het al die expressies is, zowel de waterval als het kabbelende beekje? De allesverslindende vulkaan en het maanlicht bij nacht? De verwoestende aardbeving en de adembenemende natuur die op haar groeit?

Joris Vincken (Nederlands schrijver, muzikant, coach)

Inspiratieteksten bij de wuwei qigonglessen van 2023-2024

15-16/04/2024

The more we are able to recognize and move in our flow state, the more capable we are of aligning our attention and energy with the best parts of ourselves, and the person that we aspire to be.

(Adriene Mishler, Amerikaanse yogateacher)

Eigen vertaling: Hoe meer we in staat zijn om flow te herkennen en in flow te bewegen, hoe beter we in staat zijn om onze aandacht en energie af te stemmen op het beste in onszelf en de persoon die we trachten te zijn. 

11-12/03/2024

No, I would not want to live in a world without dragons, as I would not want to live in a world without magic, for that is a world without mystery, and that is a world without faith.

(uit Streams of Silver van R.A. Salvatore, American writer)

Eigen vertaling: Nee, ik zou niet in een wereld zonder draken willen leven, net zoals ik niet in een wereld zonder magie zou willen leven, want dat is een wereld zonder mysterie, en dat is een wereld zonder geloof.

2024 Year of the Dragon! (tekening door Hildegard Cassiers)
4-5/03/2024

To be aware of little, quiet things, you need to be quiet inside. A high degree of alertness is required.

Be still.

Look.

Listen.

Be present.

(Eckhart Tolle, Duitse spiritueel leraar en schrijver)

Eigen vertaling: Om je bewust te zijn van kleine, stille dingen, moet je van binnen stil zijn. Een hoge mate van alertheid is vereist. Wees stil. Kijk. Luister. Wees aanwezig.

19-20/02/2024

De Waarheid is dat in ieder van ons de Kracht ligt om alle ellende opzij te zetten en volledige Vrede en Eenheid te kennen – om de prachtige creatie van perfecte harmonie te ZIJN – om waarlijk mezelf te kennen (en helpen). 

(Mary Burmeister, Amerikaans-Japanse Jin Shin Jyutsu practitioner)

26-27/02/2024

Every moment is a fresh new beginning, a wonderful inauguration of the great cosmic journey through the universe. We can do whatever we want. We can change reality at any moment.

(Russell Brand, Britse comedian en acteur)

Eigen vertaling: Elk moment is een nieuw begin, een prachtige inhuldiging van de magische kosmische reis door het universum. We kunnen doen wat we willen. We kunnen de realiteit op gelijk welk moment veranderen.

29-30/01/2024

Als we met onze persoonlijke eisen en plannen
onze wil proberen op te leggen aan het leven,
dan sluiten we ons af voor de magie
en de spontane creativiteit van het leven zelf.
Heb niet teveel plannen met je leven.
Laat het leven plannen hebben met jou.

(Erik van Zuydam, Nederlands auteur)

5-6/02/2024

The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it and join the dance. 

(Alan Watts, Engels filosoof en schrijver))

Eigen vertaling: De enige manier om wijs te worden uit verandering is erin te duiken, mee te bewegen en mee te dansen.

15-16/01/2024

Er zijn maar twee dagen in het jaar 

waarop men helemaal niets kan doen. 

De ene is gisteren, en de andere is morgen. 

Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.

(Dalai Lama)

22-23/01/2024

Rondom ons barst het leven van wonderen:

een glas water, een zonnestraal, een blad, een rups, een bloem, gelach, regendruppels.

Als je alert/bewust leeft, is het gemakkelijk overal wonderen te zien.

(Thich Nhat Hanh, Vietnamese monnik en vredesactivist)

8-9/01/2024
Mijn wens voor jou voor 2024… 

Maak fouten,
verander,
wees dwaas,
wees onvolmaakt,
vertrouw jezelf
en volg je hart.

(tekst van Roel Crabbé, Vlaamse sjamanistisch leraar en kunstenaar)

27-28/11/2023

And like the moon, we must go through phases of emptiness to feel full again.

Eigen vertaling: En net zoals de maan moeten ook wij door fases van leegte gaan om ons weer heel te voelen.

inspiratie bij de volle maan, van ambivert

18-19/12/2023

Telkens mensen samenkomen met een gezamenlijke intentie … dat is een krachtig gegeven. Of het nu gaat om het samen maken van een quilt, om het samen klaarmaken van een maaltijd, om het samen lezen van eenzelfde boek, om het samen spelen met de kaarten, om het samen plannen van een feest, om het samen qigong oefenen, … als mensen samenkomen met een gezamenlijke intentie …  dan gebeurt er iets magisch.

(aangepaste vertaling van een tekst van Phylicia Rashad)

13-14/11/2023

Het zijn niet onze gedachten die de ellende veroorzaken, maar onze pogingen om die gedachten te beheersen, te verdringen, sturen en vermijden.

Zonder de poging om het allemaal te veranderen, blijft er niets anders over dan vertoeven in de wereld-zoals-hij-is.

(Steven Harrison, Amerikaans schrijver van boeken rond bewustzijn, relaties, menselijke ontwikkeling…)

20-21/11/2023

Een mens kan je niet herleiden tot zijn emoties,

zijn verstand en zijn daden.

De mens is een geheel.

Het intellect, het gevoel, de actie –

als die drie elementen in harmonie zijn met elkaar maken ze de mens.

(Swami Prajnanpad, Hindoeïstische goeroe, 1891-1974)

6-7/11/2023

Laat de noodzaak om resultaten en kansen te controleren los. Vertrouw erop dat je leven gestroomlijnd is en dat perfecte timing aan jouw kant staat. Je hoeft niet te veel na te denken, stress te hebben of het idee dat je niet goed genoeg bent te blijven herhalen. Laat het allemaal los, mijn vriend.

(Sylvester McNutt III, Amerikaans influencer en auteur van zelfhulpboeken)

eigen vertaling van : Let go of the need to control outcomes and possibilities. Trust that your life is in alignment and divine timing is on your side. You don’t deserve to overthink, stress, or repeat the process of thinking that you are not good enough. Let it all go, my friend.

23-24/10/2023

Als we open zijn,

kunnen we ons ontspannen neerlaten

in de stroom van de rivier van het leven,

waar die ons ook heen voert

in zijn eigen proces van wording.

(Daniel J. Siegel, Amerikaanse schrijver en professor klinische psychiatrie)

2-3/10/2023 – 9-10/10/2023

In karate is er een beeld dat gebruikt wordt om de positie van perfecte paraatheid te definiëren: “mind like water” (“heb een geest als water”). Stel je voor dat je een steentje in een stilstaande vijver gooit. Hoe reageert het water? Het antwoord is: volledig aangepast aan de kracht en massa van wat je er ingooit; dan keert het terug naar kalmte, naar rust. Het over-reageert of onder-reageert niet.

Je vermogen om (innerlijke) kracht/energie op te wekken is recht evenredig met je vermogen om te ontspannen. Water is wat het is en doet wat het doet. Het kan overweldigen maar het is zelf niet overweldigd. Het kan stil zijn maar het is niet ongeduldig. Het kan gedwongen worden om van richting te veranderen maar het geraakt niet gefrustreerd.

(David Allen, Amerikaanse productiviteitsconsulent, bekend van ‘Getting Things Done’, een time management methode)

eigen vertaling van : The “Mind Like Water” Simile: In karate there is an image that’s used to define the position of perfect readiness: “mind like water.” Imagine throwing a pebble into a still pond. How does the water respond? The answer is, totally appropriately to the force and mass of the input; then it returns to calm. It doesn’t overreact or underreact. Your ability to generate power is directly proportional to your ability to relax. Water is what it is, and does what it does. It can overwhelm, but it’s not overwhelmed. It can be still, but it is not impatient. It can be forced to change course, but it is not frustrated.

16-17/10/2023

We springen slordig om met de genietingen van het gewone leven.

Maar sta even stil. En wacht.

Even genieten van de stilte, van de rust van het bestaan,

dat is prachtig.

(Dirk De Wachter, Vlaams psychiater en schrijver)

25-26/09/2023

We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft.
Dat het op een andere plek beter zal zijn.
Dat ooit alles duidelijk zal zijn.
Maar dit is wat het is. Niemand anders heeft het antwoord.
Nergens anders zal het beter zijn.
En alles is er al. In het diepste van je wezen ligt het antwoord.
Luister naar je hart.
En weet dat het enige wat je te doen staat is ZIJN.

(Lao Tsu, Chinese filosoof en schrijver van de Tao te Ching (6e eeuw vC))

18-19/09/2023

De natuur heeft een groot vermogen tot homeostase: het evenwicht blijft steeds behouden door constant het interne milieu te herstellen, ook bij veranderende omstandigheden.

Denk aan een tuin. Als er een juiste balans is tussen zonlicht, water en goede grond,  zullen planten uitstekend gedijen in plaats van enkel maar te groeien. Bij een gebrek of een teveel aan zonlicht of water hebben planten het moeilijk. Zowel teveel als tekort veroorzaakt disbalans.

Qigong doet net hetzelfde voor ons lichaam. Want wij zijn hetzelfde: om te gedijen hebben we balans nodig. En qigong biedt dat aan.

(Mimi Kuo-Deemer, qigong teacher)

eigen vertaling van : Nature’s capacity for homeostasis and balance is also qigong’s model for health. Excess and deficiency cause imbalance. Think of a garden. When there’s the right balance of sunlight, water, and good soil, plants not only grow, they thrive. When there is a lack or excess of sunlight or water, plants struggle. We are the same. To thrive, we need balance. Qigong offers that.