Inspiratie

13-14/11/2023

Het zijn niet onze gedachten die de ellende veroorzaken, maar onze pogingen om die gedachten te beheersen, te verdringen, sturen en vermijden.

Zonder de poging om het allemaal te veranderen, blijft er niets anders over dan vertoeven in de wereld-zoals-hij-is.

(Steven Harrison, Amerikaans schrijver van boeken rond bewustzijn, relaties, menselijke ontwikkeling…)

Inspiratieteksten bij de wuwei qigonglessen van 2023-2024

6-7/11/2023

Laat de noodzaak om resultaten en kansen te controleren los. Vertrouw erop dat je leven gestroomlijnd is en dat perfecte timing aan jouw kant staat. Je hoeft niet te veel na te denken, stress te hebben of het idee dat je niet goed genoeg bent te blijven herhalen. Laat het allemaal los, mijn vriend.

(Sylvester McNutt III, Amerikaans influencer en auteur van zelfhulpboeken)

eigen vertaling van : Let go of the need to control outcomes and possibilities. Trust that your life is in alignment and divine timing is on your side. You don’t deserve to overthink, stress, or repeat the process of thinking that you are not good enough. Let it all go, my friend.

23-24/10/2023

Als we open zijn,

kunnen we ons ontspannen neerlaten

in de stroom van de rivier van het leven,

waar die ons ook heen voert

in zijn eigen proces van wording.

(Daniel J. Siegel, Amerikaanse schrijver en professor klinische psychiatrie)

2-3/10/2023 – 9-10/10/2023

In karate is er een beeld dat gebruikt wordt om de positie van perfecte paraatheid te definiëren: “mind like water” (“heb een geest als water”). Stel je voor dat je een steentje in een stilstaande vijver gooit. Hoe reageert het water? Het antwoord is: volledig aangepast aan de kracht en massa van wat je er ingooit; dan keert het terug naar kalmte, naar rust. Het over-reageert of onder-reageert niet.

Je vermogen om (innerlijke) kracht/energie op te wekken is recht evenredig met je vermogen om te ontspannen. Water is wat het is en doet wat het doet. Het kan overweldigen maar het is zelf niet overweldigd. Het kan stil zijn maar het is niet ongeduldig. Het kan gedwongen worden om van richting te veranderen maar het geraakt niet gefrustreerd.

(David Allen, Amerikaanse productiviteitsconsulent, bekend van ‘Getting Things Done’, een time management methode)

eigen vertaling van : The “Mind Like Water” Simile: In karate there is an image that’s used to define the position of perfect readiness: “mind like water.” Imagine throwing a pebble into a still pond. How does the water respond? The answer is, totally appropriately to the force and mass of the input; then it returns to calm. It doesn’t overreact or underreact. Your ability to generate power is directly proportional to your ability to relax. Water is what it is, and does what it does. It can overwhelm, but it’s not overwhelmed. It can be still, but it is not impatient. It can be forced to change course, but it is not frustrated.

16-17/10/2023

We springen slordig om met de genietingen van het gewone leven.

Maar sta even stil. En wacht.

Even genieten van de stilte, van de rust van het bestaan,

dat is prachtig.

(Dirk De Wachter, Vlaams psychiater en schrijver)

25-26/09/2023

We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft.
Dat het op een andere plek beter zal zijn.
Dat ooit alles duidelijk zal zijn.
Maar dit is wat het is. Niemand anders heeft het antwoord.
Nergens anders zal het beter zijn.
En alles is er al. In het diepste van je wezen ligt het antwoord.
Luister naar je hart.
En weet dat het enige wat je te doen staat is ZIJN.

(Lao Tsu, Chinese filosoof en schrijver van de Tao te Ching (6e eeuw vC))

18-19/09/2023

De natuur heeft een groot vermogen tot homeostase: het evenwicht blijft steeds behouden door constant het interne milieu te herstellen, ook bij veranderende omstandigheden.

Denk aan een tuin. Als er een juiste balans is tussen zonlicht, water en goede grond,  zullen planten uitstekend gedijen in plaats van enkel maar te groeien. Bij een gebrek of een teveel aan zonlicht of water hebben planten het moeilijk. Zowel teveel als tekort veroorzaakt disbalans.

Qigong doet net hetzelfde voor ons lichaam. Want wij zijn hetzelfde: om te gedijen hebben we balans nodig. En qigong biedt dat aan.

(Mimi Kuo-Deemer, qigong teacher)

eigen vertaling van : Nature’s capacity for homeostasis and balance is also qigong’s model for health. Excess and deficiency cause imbalance. Think of a garden. When there’s the right balance of sunlight, water, and good soil, plants not only grow, they thrive. When there is a lack or excess of sunlight or water, plants struggle. We are the same. To thrive, we need balance. Qigong offers that.