Wei wu wei – moeiteloos ontspannen

Vanuit mijn jarenlange ervaring met qigong en met relaxatietechnieken, ontstond de nood om een en ander samen te brengen en een nieuw en breder concept voor relaxatietraining uit te werken. Zo ontstond “wei wu wei” – bijna moeiteloos, voort vloeiend uit de ervaringen en lessen van de voorbije jaren. De unieke combinatie van actie en rust, van beweging en stilte, van doen en niet doen zorgt voor diepe en ongecompliceerde ontspanning.

Wei wu wei is een van de belangrijkste beginselen uit het taoisme, de filosofie waarin de traditionele Chinese geneeskunde (en dus ook qigong) zijn oorsprong vindt. Je kan het begrip snel vertalen als ‘handelen door niet te handelen’. Dat schijnt een tegenstrijdigheid in te houden: doen door niet te doen. Dat ‘niet doen’ is niet hetzelfde als ‘niets doen’. Die ene letter ‘s’ maakt het grote verschil! Want uiteraard gaat het hier niet om luiheid of onverschilligheid… Wei wu wei gaat over niets forceren, niets sturen, niets afdwingen. Het gaat om zijn, niet om doen. Dat is de essentie.

Wei wu wei wordt vaak vergeleken met water. Water vloeit moeiteloos. En toch zorgt het voor erosie. Water past zich moeiteloos aan aan elke vorm, het stroomt overal. Het lijkt alsof water niets doet en toch doet het iets.

Het doel van deze training is om tot evenwicht te komen, op een zachte manier, bijna onmerkbaar, en zo in harmonie te komen met jezelf, de anderen en je omgeving.  Alles staat in het teken om de rust in jezelf te ontdekken. Moeiteloos. Vloeiend. Zodat “de beoefenaar niet meer te onderscheiden is van de oefening…”

Over het logo: Enso, de open cirkel die met één brede penseeltrek wordt getekend, is een symbool uit het zen boeddhisme. Het is het symbool van de oneindige leegte en de perfecte meditatieve staat van zijn.
(Ik heb dit logo zelf ontworpen met Logomakr, een super handig en gratis tool om zelf je logo te ontwerpen.)

De lessen zullen steeds rond 3 pijlers draaien: beweging, ademhaling en meditatie. Deze drie aspecten komen elke les aan bod. De ene keer zal er meer aandacht zijn voor ademhaling, de andere keer voor beweging. De energie van de groep zal daarin mijn grootste richtlijn geven. Want daarover gaat het taoisme: de natuurlijke loop der dingen volgen. De oefeningen komen uit qigong en andere (oosterse) bewegingsvormen. Verschillende ademhalingstechnieken komen aan bod. Meditatie kan in stilte of met klanken, in beweging of in rust. Af en toe zal er ruimte zijn voor uitleg en achtergrond maar de lessen zijn vooral praktisch. Kijk bij agenda voor de kalender met de geplande lessen.

Ook in mijn praktijk ga ik met wei wu wei aan de slag in een persoonlijke sessiereeks.