Verbinding

Onze maatschappij is erg gericht op ikkig-heid, maar verbinding is net essentieel om jezelf goed te voelen.

Of ik nu naar de radio luister of toch eens naar de televisie kijk, overal lijkt het over verbinding te gaan. Dirk De Wachter onderstreepte in “De Wereld van Sofie” met veel vuur het belang van menselijke verbinding. Het is waar. We denken teveel in wij-zij-termen. We zijn teveel met onszelf bezig en hebben veel te weinig aandacht voor de ander. De term “zelfzorg” is daar mede schuldig aan. Nochtans blijkt uit heel veel onderzoeken dat mensen die zich eenzaam voelen, die weinig of geen connectie met anderen maken, zich niet goed in hun vel voelen. We hebben die connectie met anderen nodig, omdat net die verbinding ons beter doet voelen.

Ook in “Alleen Elvis blijft bestaan” valt het woordje verbinding opvallend vaak. Sofie Van de Velde had het erover. Een paar weken daarvoor had ook Veerle Baetens het over verbinding. Een van de fragmenten die zij had meegebracht, was een TED-talk van hersenwetenschapper Jill Bolte Taylor. Onze hersenen bestaan uit 2 hersenhelften die verbonden zijn door het corpus callosum – de informatiesnelweg die die 2 helften met elkaar laat communiceren. Linker en rechter hersenhelft werken anders, gaan informatie op een andere manier verwerken en hebben een verschillende taak. Ze hebben elkaar echter nodig om van ons goed functionerende wezens te maken. Onderzoekers proberen al jaren uit te vinden hoe dat allemaal juist zit. Ze merken dat bij mensen die een beroerte of ongeval hebben gehad waarbij één gebied van de hersenen geraakt werd, bepaalde functies niet meer werken of de personen in kwestie zelfs een andere persoonlijkheid lijken te krijgen.

Jill Bolte Taylor heeft van heel dichtbij meegemaakt hoe onze 2 hersenhelften de taken van het mens-zijn verdelen. In haar TED-talk vertelt ze met heel veel passie en gevoel voor drama hoe ze tijdens haar beroerte ondervond dat de rechter hersenhelft een totaal andere ‘persoonlijkheid’ naar boven haalde dan de linker kant. Door de bloedklonter in de linker hersenhelft kreeg de rechter kant vrij spel en dat was naar Jill haar verhaal te oordelen een erg aangrijpende en verhelderende ervaring.

Heel erg simpel uitgelegd: de linker hersenhelft wordt vooral geassocieerd met logica en analytisch denken. De linker kant gaat over het verleden en over de toekomst.  

De rechter kant gaat meer over creativiteit en intuïtie. De rechter kant gaat over zintuigelijke waarnemingen, en daardoor over het hier en nu. Onze rechter hersenhelft gaat over holistisch denken, connecties maken en het geheel zien.

En links zegt “ik ben, apart”, rechts zegt ”wij, samen”.

tekening van de website www.simplypsychology.org

De TED-talk van Jill Bolte Taylor is van 2008 en ondertussen zijn er nog duizenden onderzoeken geweest die meer duidelijkheid brachten. Of juist niet. Want onze hersenen hebben nog erg veel geheimen.

Een ding lijkt wel erg duidelijk: mensen zijn als het ware ‘geprogrammeerd’ om verbinding te maken, om met anderen in contact te gaan. Het zit in onze hersenen. We moeten het alleen maar wakker maken, de meer ik-gerichte rechter helft af en toe het zwijgen opleggen en in plaats daarvan een praatje maken met de buurvrouw of de man die naast je staat aan te schuiven bij de bakker. Moeilijk is dat niet. Je moet het alleen DOEN.