herfst © Mol

the poetry of breathing
the simple joy in an inhale
the excited beauty in an exhale
breath is life
it sparks fire
it tells the truth

sarah louisa harvey

de poezie van ademen
de eenvoudige vreugde in een inademing
de opgetogen schoonheid in een uitademing
adem is leven
adem ontsteekt het vuur
adem vertelt de waarheid

(eigen vertaling)